Comunicació


Campanyes destacades

Coneix » Comunicació » Actualitat » Notícies

Notícies

27/03/2017

La implicació de 72 particulars i 47 organitzacions ens ajuda a preservar 10 boscos d'alt valor natural


Acciónatura, mitjançant el programa Sèlvans, custòdia una primera xarxa de 10 boscos madurs i d'alt valors natural a Catalunya. 

  • - La implicació econòmica de la societat, 72 particulars i 47 organitzacions, en la iniciativa Compensanatura són claus per preservar 42,15 hectàrees (ha) de boscos madurs i d’alt valor natural a Catalunya per un període d'entre 10 i 25 anys. 
  • - Els 10 boscos madurs i d'alt valor ecològics es deixaran a lliure evolució natural, es a dir, sense intervenció. 
  • - Els propietaris dels boscos integrats a la xarxa han rebut un pagament per serveis ambientals equivalent al valor de producció de la fusta pel període acordat. 
  • - A nivell internacional, la iniciativa també ha fet possible la compra de 50 ha de selva tropical a Mèxic, i 4,8 hectàrees a Equador. 
  • - En total, la iniciativa Compensanatura ja ha canalitzat 56.994,00 € a projectes, i preservat 97 ha de tresors de biodiversitat arreu del món, gràcies a la implicació econòmica de 85 persones i 58 organitzacions.


 

Barcelona, 26 de març de 2016. El programa Sèlvans (ONG Acciónatura), que treballa com a línia d’acció prioritària la urgència de preservar els darrers boscos madurs de Catalunya, ha consolidat ja una primera xarxa de 10 boscos madurs i d’alt valor natural, que es deixaran sense intervenció humana per un període que oscil·la entre els 10 i els 25 anys.

Es tracta de boscos on s’anava a dur a terme un aprofitament fustaner programat de forma imminent, o que calia preservar de forma prioritària de la intervenció humana per la seva raresa i vàlua ambiental. Amb aquestes operacions i d’altres fórmules de custòdia forestal del programa Sèlvans es reforça la conformació d’una Xarxa de Boscos a Dinàmica Natural que assoleixi un mínim d’un 5% de la superfície arbrada del país, en la mateixa línia que esta treballant la Generalitat de Catalunya.

Els boscos madurs del programa Sèlvans

Els 10 boscos de la xarxa estan repartits en 5 comarques i apleguen 9 tipologies arbrades diferents. Els boscos destaquen bé per comptar amb importants elements de maduresa, com són els arbres de grans dimensions, bé per ser de gran vàlua ambiental dins el seu context geogràfic.

De les 10 reserves constituïdes, 7 corresponen a rodals destacats a l’Inventari de Boscos Singulars de Catalunya (2011), i les 3 restants a rodals que s’han incorporat dins la Xarxa de Boscos d’Alt Valor Natural diagnosticada pel programa Sèlvans. D’aquest conjunt, 8 boscos són de propietat privada, i 2 comunals.

La diagnosi dels boscos d'alt valor natural s'ha dut a terme en col·laboració amb l'Institut de Medi Ambient de la Universitat de Girona.

La relació de boscos preservats, per comarques, és la següent:

BAIX LLOBREGAT

-          Bosc mixt de pi blanc i pi pinyer amb alzina i roure martinenc, de 3,44 hectàrees (amb compensació dels drets de tala per un període de 15 anys), en el Parc Natural de Collserola, terme municipal del Papiol. El rodal destaca pel seu alt valor ecològic i paisatgístic en tot el vessant oest del Parc, un espai amb una gran pressió antròpica.

RIPOLLÈS

-          Una fageda de 1,4 ha (25 anys), a l’Espai d’Interès Natural (EIN) de la Serra de Milany - Santa Magdalena i Puigsacalm – Bellmunt (t.m. de Ripoll). Un paratge amb faigs de dimensions colossals.

-          Una fageda de 4,95 ha (25 anys) a l’Espai d’Interès Natural (EIN) de la Serra de Milany - Santa Magdalena i Puigsacalm – Bellmunt. Es tracta del rodal més madur de la forest comunal “La Clapera”, propietat de l’Ajuntament de Vallfogona de Ripollès.

ALT EMPORDÀ

-          Una auroneda i una roureda de roure martinenc que sumen 5,69 ha (19 anys), al Paratge Natural d’Interès Nacional de l’Albera (t.m. d’Espolla). La seva singularitat rau en l’abundant fusta morta que presenten, i el fet que l’auró negre rarament forma boscos a les nostres contrades. Aquests paratges, a més, corresponen a mosqueres on s’arrecera la vaca fagina.

-          Un alzinar de 10 ha (10 anys) a la finca de Requesens (t.m. de La Jonquera). Coincideix en un espai completament pla que, amb el temps, podrà assolir una complexitat natural extraordinària. 

GARROTXA

-          Un bosc de frondoses de 5,91 ha (25 anys), a la Serra de Finestres (t.m. de Mieres). Inclou exemplars notables d’alzina, roure martinenc i castanyer.

-          Una roureda de roure pènol de 4,70 ha (25 anys) a la Serra de Sant Miquel del Mont (t.m. de la Vall de Bianya). Amb una estructura arbrada força madura, de fàcil accessibilitat, concentra un gran potencial com a bosc terapèutic.  

-          Una fageda de 3,76 ha (25 anys), al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa (t.m. de les Preses). Es protegeix l’entorn fantàstic de l’ermita de Sant Martí del Corb.

BERGUEDÀ

-          Un avetar amb pi roig i faig de 2,3 ha (15 anys) al Parc Natural del Cadí-Moixeró, Paratge Natural d'Interès Nacional del Massís del Pedraforca (t.m. de Saldes). Es preserva el primer sector d’una vall amb valor excepcional al peu del Pedraforca, que conté exemplars magnífics d’aquestes espècies.

 

Implicació de la societat en la conservació dels boscos madurs

Un cop cercat el contacte de les respectives propietats i negociat uns termes que satisfessin a les dues parts, el programa Sèlvans ha formalitzat la preservació dels 10 rodals mitjançant la signatura dels corresponents contractes de custòdia amb la propietat. Aquests acords han inclòs un pagament per serveis ambientals quantificat segons el valor de producció de fusta del bosc sobre un període d’entre 10 i 25 anys.

El total de 31.157,32 € que han fet possible aquestes 10 operacions provenen pràcticament de forma íntegre de fons privats, gràcies a la implicació de 72 particulars i 47 organitzacions a la iniciativa Compensanatura, promoguda per la mateixa ONG Acciónatura. Entre les 22 organitzacions que s’han implicat a la iniciativa, Acciónatura volem destacar i agrair de forma especial el continu compromís amb els nostres boscos d’alt valor natural de les Botigues Natura (http://www.naturaselection.com) i de Fundació Caixa d’Enginyers (https://www.fundaciocaixaenginyers.com), així com de l’Ajuntament de Barcelona per al seu suport en la promoció de Compensanatura en l’àmbit barceloní.

A la vegada conservant les darreres selves verges del planeta

Complementant la preservació d’una primera xarxa de boscos d’alt valor natural a Catalunya, la iniciativa Compensanatura també ha canalitzat fins a la data 22.850,00 € per la compra de 50 ha de selva tropical a Mèxic, i 2.986,68 € per la compra de 4,79 ha de selva tropical a Equador, gràcies a la implicació de 30 particulars, i 25 organitzacions. La compra de selva verge s’ha dut a terme per part d’una ONG local del respectiu país, en col·laboració amb l’ONG anglesa World Land Trust.

 

Que fem des de la iniciativa Compensanatura?

A www.compensanatura.org, particulars i organitzacions poden salvaguardar espais naturals d’una superfície com a mínim equivalent als m2 de sòl que ocupen amb els seus habitatges, oficines, botigues o naus industrials. Com a exemple: mitjançant una aportació única de 19 €, podem preservar a 25 anys una superfície de bosc madur equivalent a una oficina o habitatge de 100 m2.

Per un àmbit més empresarial, és interessant emfatitzar que l’indicador de ”ocupació del sòl”, expressat en “m2 de superfície construïda”, es considera el primer indicador de l’impacte d’una organització sobre la biodiversitat (seguint allò establert pel Sistema Comunitari de Gestió i Auditoria Ambientals - EMAS).  Amb la iniciativa Compensanatura, s’ofereix a les organitzacions una primera sortida pràctica en aquest indicador, com a primera “compensació” d’aquesta ocupació del sòl.

 

Preparant la segona fase de desplegament de la iniciativa

Acciónatura vol expressar el seu profund agraïment a les persones i organitzacions que ja han fet possible assolir la conservació d’una primera Xarxa de Boscos d’Alt Valor Natural a Catalunya, i de dos paratges excepcionals a nivell internacional.

Havent quedat palès el creixent interès i enorme potencial de la iniciativa Compensanatura durant els seus 5 anys de funcionament, la iniciativa inicia un període de reconfiguració que concretarem tant aviat com sigui possible, també pendent del futur de la nostra fundació.

En qualsevol cas, animem a més particulars, empreses, i entitats a preparar-se per sumar-se al que desitgem serà la nova etapa de la iniciativa Compensanatura, en un necessari esforç col·lectiu per reduir la nostra petjada ecològica, a la vegada que ajudar a forjar una xarxa de boscos d’alt valor natural i “nucli antic” dels boscos a Catalunya. Donar exemple a casa nostra ens donarà la raó, la força i la legitimitat necessàries per redoblar els esforços en favor de la protecció de les darreres selves verges que queden al món, patrimoni únic i irreemplaçable sobre el que també estem treballant.

Durant aquestes properes setmanes podeu informar-vos i preparar la vostra implicació contactant amb el correu electrònic info@compensanatura.org.

 

 

 


Sobre Acciónatura

Acciónatura és una ONG dedicada exclusivament a la conservació del patrimoni natural i la biodiversitat mitjançant la protecció i restauració d'espais naturals, i la sensibilització i implicació de la societat. Constituïda l’any 1997, a Acciónatura sempre ha estat una organització independent política- i econòmicament, des d'on es fomenta el diàleg, el consens i la participació de tota la societat en els seus projectes. En els seus 18 anys d'existència, ha dut a terme més de 70 projectes sobre el terreny, en 15 països, involucrant en ells a més de 190 empreses, 80 ens governamentals, i 95 entitats.
Forma part de l’UICN, la Xarxa de Custòdia del Territori de Catalunya (XCT), i l’Asociación de Fundaciones para la Conservación de la Naturaleza

web: www.accionatura.org  -  Tel. 93 237 38 02  -  info@accionatura.org  -   Twitter: @accionatura

Sobre el programa Sèlvans

El programa Sèlvans té el seu origen l’any 2005 de la mà de la Diputació de Girona, amb una primera fase centrada al macís del Montseny. L’any 2007 es configura com a programa “Sèlvans” de salvaguarda de boscos madurs i primigenis a escala de tota la demarcació de Girona. Desprès d’un període emmarcat a la Universitat de Girona (en el seu Institut de Medi Ambient), i amb un treball ja sobre el potencial d’extensió a nous àmbits geogràfics com la bioregió pirenaica, a partir de desembre 2013 el programa Sèlvans s’incorpora a Acciónatura per la seva consolidació i progressiva extensió a la resta de Catalunya, donant-se continuïtat a la sinèrgia amb l’Institut de Medi Ambient.

 

OBJECTIUS del programa #Sèlvans

▪    Creació d’una xarxa de rodals de boscos d’alt valor natural i santuaris forestals a Catalunya, salvaguardant una mostra representativa de totes les comunitats forestals de Catalunya, tant en boscos de titularitat pública com privada.

▪    Assoliment de la custòdia i conservació efectiva del valor ecològic, patrimonial i paisatgístic dels boscos madurs, atesa la seva enorme biodiversitat específica i alta vulnerabilitat.

▪    Priorització i quantificació dels costos de conservació dels boscos d’alt valor natural identificats, i aplicació d’un sistema de compensació (a la propietat) de les externalitats positives, així com dels beneficis ambientals i socials, amb implicació de tots els actors implicats, i la societat en general, com a patrimoni únic i irreemplaçable.

▪    Operar i promoure un sistema de finançament per a la consolidació d’aquesta “Xarxa de Boscos d’Alt Valor Natural”.

▪    Treballar la configuració i implementació d’una “Xarxa de Boscos Terapèutics” vinculada a la conservació i custòdia d’aquests boscos d’alt valor natural. La informació sobre aquesta iniciativa és disponible al web www.banysdebosc.cat

Més informació a selvans.accionatura.org

Sobre la iniciativa CompensaNatura

Davant la urgència de preservar els darrers boscos madurs a Catalunya, i l’oportunitat del projecte “Selvans”, comptem amb una VIA D’IMPLICACIÓ per a particulars i organitzacions a través de la nostra iniciativa CompensaNatura. A www.compensanatura.org particulars i organitzacions poden salvaguardar espais naturals d'una superfície equivalent als m2 de sòl que ocupen amb els seus habitatges, les seves oficines, botigues o naus industrials, com una primera opció de “compensació de l'ocupació del sòl”. Per exemple per a una PIME, estem parlant d'un cost únic de 19,00 Euros, per preservar a 25 anys una superfície de bosc madur equivalent a una oficina de 100 m2.

OBJECTIUS de la iniciativa #CompensaNatura (www.compensanatura.org)

▪    Oferir a particulars i organitzacions una via d’implicació fàcil, mesurable i econòmica per ajudar econòmicament a la preservació efectiva de boscos d’alt valor natural i selves tropicals arreu del món.

▪    Oferir a les organitzacions l’exercitació pràctica de la seva responsabilitat corporativa i gestió ambiental davant el primer indicador oficial d’impacte d’una organització sobre la BIODIVERSITAT, en relació a la ”ocupació del sòl”: el “m2 de sòl segellat”, seguint allò establert pel Sistema Comunitari de Gestió i Auditoria Ambientals (EMAS).

▪    Visualitzar l’esforç col·lectiu que suposa la preservació d’un patrimoni únic i irreemplaçable, i les fites assolides conjuntament.