Comunicació


Campanyes destacades

Coneix » Comunicació » Actualitat » Notícies

Notícies

01/09/2017

Els projectes continuen a través de l'Associació Sèlvans


Mentre es defineix el futur de Fundació Natura (“Acciónatura”), en una situació econòmica difícil desprès de la recent crisi i d’uns anys molt complexes, us animem a seguir els projectes #Selvans, #Compensanatura i #BanysDeBosc al web de l’Associació Sèlvans a www.selvans.ong

L’Associació Sèlvans ha nascut a principis de 2017 de la iniciativa de l’equip tècnic de Sèlvans que, sumant noves adhesions, segueix l’esperit i les extraordinàries inèrcies assolides pel programa Sèlvans en el seu pas per Acciónatura. Sempre sense l’ànim de lucre, és una associació de persones que treballem conjuntament amb la missió focalitzada de conservar el patrimoni forestal més singular i de més alt valor natural de Catalunya, i més enllà ... el que podríem considerar el “nucli antic” dels nostres boscos, i les selves primigènies.

Per aconseguir-ho, Sèlvans segueix aplicant els mecanismes de coresponsabilització i implicació de la societat impulsats els darrers anys dintre del seu pas per Acciónatura, en especial la custòdia del territori. També es recolza en la valorització dels serveis ecosistèmics dels boscos, inclosos els relacionats amb la salut i el benestar de les persones (en relació als #BanysDeBosc), i segueix oferint les jornades de voluntariat corporatiu que hem treballat des d’Acciónatura.

El naixement de l’associació suposa la consolidació de 10 anys de desplegament del programa Sèlvans, desprès del seu pas i consolidació els 4 darrers anys gràcies a Acciónatura.