Ecoturisme

Destinacions


Explora » Ecoturisme » Ecoturisme

Ecoturisme

L’ecoturisme és una nova manera d’enfocar el turisme i valoritzar la natura. Té com a destinació principal les àrees naturals, promou la conservació dels ecosistemes i respecta l’entorn on es desenvolupen les activitats. A més, és un turisme responsable que minimitza els seus impactes i que és gestionat de manera sostenible.


Té també un vessant social, ja que intenta millorar la qualitat de vida de la població local i difon els valors culturals.

 

El turista no només visita un lloc, té una experiència completa a diferents nivells i pren consciència de què cal fer canvis per aprendre a viure en sintonia amb el planeta.

Destinacions